Bảng giá - Dịch vụ SCBA

Dịch vụ thiết bị trợ thở SCBA

Dịch vụ Đơn giá ĐVT

Phí thuế SCBA theo ngày

500,000₫ ngày

Phí cho thuê theo lần

3,000,000₫ Tuần

Dịch vụ bơm khí

650,000₫ Bình

Training sử dụng SCBA

1,000,000₫ Lần/ngày

* Phí dịch vụ trên chưa bao gồm VAT 10%
* Chưa bao gồm chi phí vận chuyển
* Đối với SCBA cho thuê, sản phẩm sau khi trả phải còn nguyên trạng như lúc bàn giao, trường hợp hư hỏng khách hàng phải bồi thường 100% giá trị
* Phí đặt cọc với bình SCBA 30 triệu/bộ