Bảng giá - Dịch vụ cho thuê Máy dò khí

Dịch vụ cho thuê máy dò khí

Dịch vụ Đơn giá ĐVT

Phí thuê theo ngày máy đơn khí

(Miễn phí hướng dẫn sử dụng)

200,000₫ Ngày

Phí thuê theo ngày máy đa khí

(Miễn phí hướng dẫn sử dụng)

500,000₫ Ngày

Dịch vụ đo khí

(Chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn ở)

1,500,000₫ Ngày/ người

Dịch vụ hiệu chuẩn máy dò khí

(Giá có thể thay đổi phụ thuộc vào loại khí)

1,000,000₫ Lần

* Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT 10%
* Chưa bao gồm phí vận chuyển
* Sản phẩm hoàn trả phải đảm bảo nguyên vẹn như khi bàn giao, mọi hư hỏng khách hàng sẽ phải bồi thường 100% giá trị sản phẩm
* Phí đặt cọc với máy dò đơn khí 10 triệu/ máy, máy dò đa khí 30 triệu/ tháng. trường hợp máy đặc thù sẽ theo thỏa thuận 2 bên