Bảng giá - Dịch vụ cho thuê Máy dò khí

Dịch vụ cho thuê máy dò khí

Dịch vụ Đơn giá ĐVT

Phí thuê theo ngày máy đơn khí

200,000₫ Ngày

Phí thuê theo ngày máy đa khí

500,000₫ Ngày

Dịch vụ đo khí

1,500,000₫ Ngày/ người

Dịch vụ hiệu chuẩn máy dò khí

1,000,000₫ Lần

* Phí dịch vụ chưa bao gồm VAT 10%
* Chưa bao gồm phí vận chuyển
* Sản phẩm hoàn trả phải đảm bảo nguyên vẹn như khi bàn giao, mọi hư hỏng khách hàng sẽ phải bồi thường 100% giá trị sản phẩm
* Phí đặt cọc với máy dò đơn khí 10 triệu/ máy, máy dò đa khí 30 triệu/ tháng. trường hợp máy đặc thù sẽ theo thỏa thuận 2 bên