Cách sử dụng thiết bị trợ thở SCBA
Cách sử dụng thiết bị trợ thở SCBA

Ngành phòng cháy chữa cháy hiện nay đang ngày càng phát triển, những trang bị của người lính cứu hỏa cũng cần phải phát triển để đem lại khả năng bảo vệ tốt nhất và trợ giúp công việc phòng cháy chữa...

Công dụng của bình dưỡng khí SCBA
Công dụng của bình dưỡng khí SCBA

Bộ bình dưỡng khí SCBA được sử dụng trong các trường hợp phòng chống chữa cháy, môi trường hóa chất và trong y khoa

Lịch sử ra đời bình dưỡng khí SCBA
Lịch sử ra đời bình dưỡng khí SCBA

Bình dưỡng khí SCBA hay đơn giản hơn là bình thở BA là thiết bị mà các nhân viên cứu hỏa, các nhân viên cứu hộ, những người cứu hộ trong hầm mỏ

Bảo quản bộ cấp dưỡng khí cá nhân T8000 SCBA
Bảo quản bộ cấp dưỡng khí cá nhân T8000 SCBA

Bộ cấp dưỡng khí cá nhân T8000 SCBA là thiết bị bảo hộ làm viêc trong môi trường độc hại nên việc bảo quản bảo dưỡng là điều vô cùng cần thiết